Врегулювання боргу за кредитними зобов’язаннями

Отримайте консультацію від фахівця
Залиште номер телефону та отримайте необхідну інформацію
Перейти до аукціонів

Вже понад 10 років як банки та інші фінансові установи ведуть «боротьбу» з позичальниками за повернення виданих кредитних коштів. Довготривалість цього процесу пов’язанна з багатьма різними факторами: погіршення фінансової спроможності громадян, знецінення національної валюти по відношенню до доллара, просідання ринку нерухомості, прогалини в судовій системі та системі примусового виконання рішень.

Все це призводить до затягування процесу повернення кредиту, що в свою чергу впливає на розвиток банківського сектору. Проте ці фактори дають можливість сторонам кредитних відносин вести діалог і домовлятись на умовах, що «більш менш» влаштовують обох сторін.

За цей період значно покращились умови врегулювання для позичальників. Банки стали більш лояльні в частині методів врегулювання та розмірів дисконту.

Способи закриття кредиту – погашення боргу.

Розглянемо три основних механізма закриття кредиту в діючих банках.

Погашення кредиту з дисконтом. Даний спосіб є найбільш простим та швидким і приміняється сторонами на ранній стадії простроченої заборгованості коли ще відсутнє виконавче провадження та кредитором не вжито інших заходів примусового стягнення.

Цей спосіб дозволяє сторонам в найкоротший термін закрити кредит та зняти наявні обтяження та заборони. Це і є плюсом даного способу, оскільки дозволяє сторонам без залучення третіх сторін в визначений строк закрити кредит на обумовлених умовах. Мінусом цього способу є те, що на позичальника покладається додаткові фінансові витрати у вигляді податку на суму прощеного боргу. І в цьому випадку позичальник повинен звернути увагу не лише на факт закриття боргу та зняття заборон, а ще й на суму податку яку повинен буде сплатити державі.

Закриття кредиту шляхом добровільної реалізації заставного майна. Даний механізм закриття кредиту є крайньою мірою для позичальника оскільки передбачає позбавлення майна, що передавалось в якості забезпечення кредиту. Особливо в тих випадках коли кредит брався на покупку особистого житла.

Цей спосіб притаманний у більшості випадків коли в позичальника відсутні кошти для закриття кредиту навіть з урахування запропонованого банком часткового прощення боргу.

Позитивним моментом в цьому механізмі є те, що обидві сторони зацікавлені продати майно як можна вигідніше, а значіть і зменшити суму залишку боргу чи розмір прощеного боргу. При примусовій реалізації, майно може бути продано з уцінкою до 30% та з відрахуванням 10% виконавчого збору та витрат понесених при примусовому стягненні боргу. Крім того, залишок боргу в такому випадку банком не прощається, а продовжуються вживатись заходи щодо виявлення іншого майна за рахунок якого можна погасити заборгованість.

Мінусом цього способу закриття кредиту є його довготривалість, оскільки продаж майна займає значний проміжок часу і може тривати від декількох тижнів і до декількох місяців, а то й років. Ну і звичайно податок на суму прощеного боргу. Звісно якщо коштів отриманих від реалізації заставного майна достатньо для погашення основного боргу, то ніякого податку не буде.

Продаж боргу шляхом відступлення права вимоги за кредитом

Останнім часом даний механізм є найбільш розповсюдженим. Популярність угод відступлення прав вимоги пов’язана з продажем кредитів банків відносно яких було розпочато процедуру ліквідації. Такі банківські установи не мають права проводити врегулювання боргу не інакше як через повне погашення кредиту. Проте законодавством, що регулює діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визначено, що активи банків, що перебувають в стадії ліквідації в тому числі кредити підлягають продажу на електронних торгах. Такі кредити реалізовувались на електронних торгах шляхом відступлення права вимоги з можливим зниженням ціни до 80 відсотків від заборгованості за кредитом. Звичайно на таких умовах позичальники були зацікавлені закрити свої проблемні кредити. З більш детальною інформацією про викуп свого кредиту на електронних торгах ви можете ознайомитись у нас на сторінці – Відступлення боргу – Банки в ліквідації.

По суті відступлення права вимоги за кредитом є погашення боргу за обумовлену сторонами суму коштів, але при залучення третьої сторони – фінансової компанії (факторингової компанії) і без прощення боргу.

Механізм відступлення боргу полягає в тому, що фінансова компанія яка опесередковано діє від імені позичальника робить банку (кредиту) пропозицію щодо викупу боргу за певну суму коштів. При позитивному рішенні між банком та фінансовою установою укладається договір відступлення права вимоги, підписується акт прийому-передачі кредитної справи та вносяться зміни щодо нового іпотекодержателя до реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Після отримання оригіналів договорів кредитної справи та внесених змін до реєстрів, фінансова компанія стає новим кредитором. На цьому етапі позичальник може вирішити питання з фінансовою компанією щодо закриття кредиту або провести відступлення боргу вже безпосередньо до його зацікавленої особи.

Плюси даного механізму. По-перше це оперативне закриття кредиту без прощення боргу. При відступленні боргу банк в повному обсязі передає новому кредитору своє право вимоги, без прощення боргу, а тому і відсутній податок. Відсутність прощення боргу, а як наслідок і податку є чи не найголовнішим фактором популярності даної угоди при закритті проблемного кредиту. По-друге, даний спосіб врегулювання боргу дає можливість новому кредитору оперативно призупинити судовий процес та за наявності примусове виконання рішення.

До негативних наслідків відступлення права вимоги може привезти ненадійна та неперевірена фінансова компанія через яку здійснюється викуп свого кредиту. Як вже зазначалось відступлення боргу проводиться від банківської установи до фінансової установи, а потім вже від фінансової компанії до кінцевого покупця. Тому покупцю кредита бажано перевірити репутацію компанії та ретельно ознайомитись з договорами за якими буде проведено відступлення боргу. Кращим варіантом буде звернутись до юриста який порекомендує компанію та супроводить процес викупу боргу.

Зверніть увагу! Вірно продумана стратегія та правильно підібрані аргументи дають можливість позичальнику отримати максимальний дисконт при закритті кредиту.


Компанія Електронні Закупівлі надає послуги в таких містах України : Одесса, Дніпро, Чернігів, Харків, Житомир, Полтава, Херсон, Київ, Запоріжжя, Вінниця, Миколаїв, Кіровоград, Сумми, Львів, Черкасси, Хмельницьк, Волинь, Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Закарпаття, Чернівці.

Статті на тему

Відгуки
Відповіді на актуальні питання
Відступлення боргу це перехід права вимоги за зобов’язанням до боржника від первісного кредитора до нового в обсязі та на умовах, що діють на момент переходу. Простіше кажучи це заміна кредитора у зобов’язанні, що відбувається без згоди боржника.
Закриття кредиту та відступлення боргу є механізмами врегулювання боргу. Закриття кредиту з прощенням боргу передбачає внесення обумовленої сторонами суми коштів та отримання довідки від банку про відсутність заборгованості. Проте якщо Банк прощає позичальнику значну суму боргу то останній повинен сплатити податок на отримане благо у вигляді прощенної суми боргу. В деяких випадках ця сума може бути більшою ніж сума про яку домовились сторони. При відступленні боргу Банк передає своє право вимоги до боржника новому кредитору (фінансовій компанії чи довіреній особі боржника) в повному обсязі, тобто прощення боргу не відбувається.
Для купівлі права вимоги за кредитом у банківській установі необхідно залучати факторингову компанію. Залучення до процесу факторингової компанії це вимога банківських установ. Потенційний покупець укладає договір з факторинговою компанією за якою остання зобов’язується в його інтерес придбати право вимоги за кредитом на умовах погодженими сторонами. Потенційний покупець перераховує на рахунок ФК кошти, які в подальшому перераховуються банку. Між банком та ФК укладається договір про відступлення права вимоги за кредитним договором. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відбувається заміна іпотекодержателя з банка на ФК. Після чого факторингова компанія відступає вже своє право вимоги до нового кредитора (потенційного покупця). Після чого також відбувається заміна іпотекодержателя з ФК на нового покупця. Новий покупець як кредитор та іпотекодержатель вправі на свій розсуд розпоряджатися цим активом, в тому числі і прощати борг чи знімати обтяження з заборони на відчуження.
Звичайно, позичальник може спробувати і самостійно провести переговори і домовитись за певну суму для закриття кредиту. Але юристи які цим професійно займаються знають яку стратегію чи тактику потрібно обрати для переговорів з тим чи іншим банком. Саме вірно вибрана стратегія та аргументи можуть значно збільшити дисконт при закритті кредиту. Крім того, практичний досвід в цьому питанні може захистити позичальника від можливих негативних наслідків.
У судовому провадженні новий кредитор подає заяву про залучення його в якості правонаступника позивача. Після чого вже в якості позивача має право залишити позовну заяву без розгляду або рішення про стягнення боргу. У виконавчому провадженні новий кредитор звертається до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження. За результатами розгляду суд постановляє ухвалу. На підставі ухвали суду державний чи приватний виконавець виносить постанову про заміну сторони виконавчого провадження. Новий кредитор вже становиться стягувачем у виконавчому провадженні та може вчиняти всі дії якими наділений стягувач.

У ВАС Є ПИТАННЯ?

Напишіть нам
Обов’язкове поле введення