Відступлення прав вимог

Отримайте консультацію від фахівця
Залиште номер телефону та отримайте необхідну інформацію
Перейти до аукціонів

Відступлення права вимоги. 

Чіткого визначення терміну «відступлення права вимоги» в Цивільному кодексі України (надалі - ЦК) не має. Проте дане поняття часто зустрічається в статтях ЦК в розділах, що стосуються заміни кредитора у зобов’язанні. 

Так, стаття 512 ЦК зазначає, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином. Це і є відступлення права вимоги. 

Натомість в ст. 14 Податкового кодексу України дається чітке визначення поняття «відступлення права вимоги», як операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Тобто, відступлення права вимоги це угода за якою кредитор передає своє право вимоги за зобов’язанням новому кредитору, а новий кредитор зобов’язується його прийняти та оплатити. 

Відступлення права вимоги за кредитом

Найбільш часто відступлення права вимоги зустрічається в банківській сфері і застосовується для продажу зобов’язань за кредитами. Накоплені проблемні кредити створюють негативні наслідки для банківських установ, тому банки шляхом відступлення боргу продають проблемні кредити фінансовим компаніям.

Відступлення права вимоги за кредитом відбувається шляхом заміни кредитора у зобов’язанні. Законодавчо дана угода регулюється положеннями статей 512-516 ЦК.

Угода про відступлення права вимоги проводиться в письмовій формі без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. 

За договором про відступлення права вимоги до нового кредитора переходять всі права та обов’язки первісного кредитора за зобов’язанням в обсязі та на умовах, що діяли на момент відступлення. Тобто умови кредитного договора, договору поруки та іпотечного договору є незмінними для боржника та інших сторін договору. Обсяг зобов’язання для боржника не змінюється, змінюється лише кредитор.

Основні принци відступлення права вимоги

Як вже зазначалось відносини при відступленні права вимоги регулюються ст. ст. 512-516 ЦК України. 

Основним завданням даного правочину є заміна суб’єктивного складу учасників у зобов’язанні, при цьому саме зобов’язання є незмінним на момент передачі. 

Виходячи з цього, основним принципом відступлення права вимоги є дійсність зобов’язання на момент його передачі. Лише дійсне зобов’язання може бути предметом договору відступлення. 

Не менш важливим принципом даної угоди є обсяг прав та обов’язків, що відступаються. Так, ст. 514 ЦК визначає, що до нового кредитора переходять права в обсязі та на умовах, що існували на момент відступлення, якщо інше не передбачено договором або законом. Новий кредитор не вправі вимагати від боржника виконання зобов’язань в більшому розмірі ніж це передбаченого основним зобов’язанням та договором. 

Що означає відступлення права вимоги для боржника

Фактично заміна кредитора у зобов’язанні ні яким чином не впливає на інтереси боржника, оскільки обсяг зобов’язань не збільшується, не нараховуються відсотки та інші штрафні санкції. В теорії відступлення права вимоги для боржника ні яким чином не впливає на його права та обов’язки. Проте на практиці дана ситуація виглядає дещо по іншому.

Банківські установи зазвичай вживають заходи стягнення боргу в межах чинного законодавства. Механізм стягнення боргу полягає в отриманні судового рішення та його виконання в примусовому порядку. Співробітники банку контролюють процес примусового виконання та сприяють його прискоренню. Також співробітники банку проводять телефоні розмови з боржниками та іноді здійснюють виїзд за місцем їх проживання. Проте цей процес в більшості випадків є лояльним та не носить більш жорстких дій. Це пов’язано з тим, що банки не готові нести репутаційні ризики та порушувати банківську етику. 

Що не скажеш за фінансові компанії. Їх метою є отримання прибутку в найкоротший термін за рахунок погашення боргу або реалізації предмета іпотеки. Тому фінансова компанія як новий кредитор задля отримання прибутку вживає різні механізми та заходи впливу на боржника та його близьких. Таких як: залякування, погрози, постійні виїзди за місцем проживання боржника, реалізація майна на торгах або перереєстрація права власності та виселення мешканців. Все це звичайно спонукає боржника до врегулювання боргу на умовах кредитора.

Але не завжди новий кредитор це погано. Фінансова компанія по відношенню до банківської установи не має складних бюрократичних процесів, різного роду погоджень, а тому може оперативно приймати рішення про дисконтування чи способу врегулювання боргу. Завдяки цьому боржник може закрити свій кредит на бажаних для нього умовах які раніше банк навіть не розглядав. 

Механізм відступлення права вимоги

Розглянемо процес відступлення права вимоги як механізм закриття кредита.

Весь процес відступлення боргу можна поділити на 3 етапи.

Перший етап – етап домовленості сторін. На даному етапі боржник формує свою пропозицію кредитору. Саме від вірно підібраних факторів та аргументів буде залежати розмір дисконту. На розмір дисконту впливає майновий стан боржника, ринкова вартість предмета іпотеки, судові процеси, блок фактори (обтяження третіх осіб, зустрічні судові процеси, зареєстровані малолітні діти та ін.).

Другий етап – юридичне оформлення угоди. Після того як сторони домовились про суму за яку буде відступлено право вимоги, розпочинається процес погодження дати проведення угоди та умов договору. Практично цей процес відбувається таким шляхом:
-    на рахунок кредитора вноситься сума коштів обумовлена сторонами;
-    в цей час сторони підписують договір про відступлення боргу за кредитом та за необхідності договір про відступлення боргу за договором іпотеки. Останній договір підлягає нотаріальному посвідченню. Разом з цими договорами сторони підписують акт прийому – передачі кредитної справи, за яким кредитор передає оригінали всіх договорів та пов’язаних з ним документів. 
-    після зарахування коштів, до реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна вносяться зміни щодо іпотекодержателя. Новий кредитор стає новим іпотекодержателем.

Третій етап – завершальний етап. На цьому етапі боржник має можливість завдяки новому кредитору (лояльний до боржника) подати нотаріусу заяву на зняття заборони та обтяження з предмета іпотеки у зв’язку з виконанням зобов’язання. Також завершити судовий процес та виконавче провадження за наявності.

При наявності судового процесу, новий кредитор звертається до суду з заявою про залучення його до справи в якості правонаступника позивача. Після чого подає заяву про закриття справи. 

За наявності виконавчого провадження новий кредитор звертається до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження. На підставі ухвали суду, державний/приватний виконавець виносить постанову про заміну сторони виконавчого провадження. Після чого новий кредитор вже як стягувач може подати заяву про закінчення виконавчого провадження.

Переваги відступлення права вимоги за кредитним договором

Відступлення права вимоги за кредитом є одним із способів врегулювання боргу.

Які ж переваги даного способу для сторін?

Для кредитора це можливість в короткий строк отримати «живі» кошти та покращити свій кредитний портфель, а також зменшити навантаження на співробітників, що займаються обслуговуванням кредиту. 

Переваги для позичальника:
- отримання бажаного дисконту;
- уникнення податку на суму прощеного боргу, оскільки фактично прощення в розумінні податкового кодексу не відбувається; 
- завершення судового та виконавчого провадження;
- зняття заборони та обтяження з предмета іпотеки. 

Взагалі за останні 5-7 років відступлення права вимоги як спосіб врегулювання боргу набуло великої популярності саме завдяки цим перевагам і наразі найчастіше застосовується. Так, всі кредити банків відносно яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру ліквідації продаються на електронних торгах шляхом відступлення боргу. 

Перейти до списку аукціонів


Компанія Електронні Закупівлі надає послуги в таких містах України : Одесса, Дніпро, Чернігів, Харків, Житомир, Полтава, Херсон, Київ, Запоріжжя, Вінниця, Миколаїв, Кіровоград, Сумми, Львів, Черкасси, Хмельницьк, Волинь, Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Закарпаття, Чернівці.

Статті на тему

Відгуки

У ВАС Є ПИТАННЯ?

Напишіть нам
Обов’язкове поле введення