Мінрегіону затвердило методику обстеження будівель та споруд

Міністерство розвитку громад та територій України наказом №64 від 28.04.2022 затвердило Методику обстеження будівель та споруд, які постраждали через надзвичайні ситуації, бойові дії та терористичні акти.

Цей наказ встановлює особливості обстежень об’єктів, які були пошкоджені. Їх проводять згідно з Порядком проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, який затверджує Постанова Кабміну №257 від 12.04.2017.

Методика визначає основні терміни (аварійне пошкодження, відновлення, категорія пошкоджень об’єкта тощо), а також встановлює поняття та критерії, відповідно до яких об’єкти відносять до якоїсь з 3 категорій пошкодження. Також зазначається хто може замовляти роботи з обстеження та визначаються форми технічних завдань, звітної документації, актів тощо.

Як вже зазначалося, Методика затверджує 3 категорії пошкодження об’єктів:

І. Рекомендується виконати поточний ремонт об’єкта, якщо орієнтовний ступінь пошкодження складає до 20%; рекомендується виконати поточний або капітальний ремонт об’єкта, якщо орієнтовний ступінь пошкодження складає від 21 до 40%.

ІІ. Рекомендується виконати капітальний ремонт та реконструкцію об’єкта, якщо орієнтовний ступінь пошкодження становить від 41 до 80%.

ІІІ. Рекомендується невідкладно демонтувати (ліквідувати) об’єкт, якщо орієнтовний ступінь пошкодження становить від 81 до 100%.

Замовляти роботи з обстеження можуть власники та управителі об’єктів, а також уповноважені органи (виконавчі органи відповідних сільських, селищних, міських рад чи військових адміністрацій).

Роботи фінансуються коштами фізичних або юридичних осіб, державного й/чи місцевого бюджетів, а також іншими коштам згідно з порядком, який встановлює законодавство.

Для отримання результату обстеження необхідно:

-    оцінити технічний стан будівельних конструкцій, інженерних мереж та об’єкт загалом, зокрема провести візуальне обстеження, інструментальні дослідження й перевірочні розрахунки;

-    визначити обсяги, терміни виконання невідкладних протиаварійних робіт, консервації; -    визначити вид та обсяг робіт з відновлення;

-    обґрунтувати необхідність демонтувати (ліквідувати) об’єкт.

Щоби провести обстеження потрібно:

-    підготуватися до проведення;

-    обстежити об’єкт;

-    скласти звіт щодо результатів з рекомендаціями про подальшу експлуатацію.

Технічне завдання визначає кількість етапів й обсяг робіт. Примірна форма технічного завдання на проведення обстеження міститься у першому додатку до Методики.

Технічне завдання має містити:

-    загальну інформацію щодо об’єкта та його основних характеристик;

-    інформацію про наявну проєктну, технічну документацію, матеріали інженерних вишикувань, технічну інвентаризацію тощо;

-    відомості про особливості виконання обстеження;

-    мету обстеження;

-    інформацію про всі етапи та їхні обсяги;

-    термін виконання обстеження;

-    вимоги до формування й надання звітної документації;

-    інші необхідні відомості.

Якщо один виконавець обстежує декілька об’єктів одного замовника, у такому разі можна скласти єдине технічне завдання на всі об’єкти.

Перелік робіт з обстеження визначають враховуючи категорію пошкоджень та галузеву специфіку, згідно з примірний переліком робіт в другому додатку Методики.

У разі віднесення об’єкта до 3 категорії технічне завдання можна не складати.

Треба зауважити, що обстежують лише ті об’єкти, які знаходяться на території де немає бойових дій або завершена їх активна фаза. Обстеження проводять тільки після того, як виконають всі підготовчі заходи з ліквідації наслідків бойових дій. Детальніше в Постанові Кабміну % 473 від 19.04.2022.

Що необхідно зробити:

-    обстежити й виконати піротехнічні роботи, знешкодити виявлені вибухонебезпечні предмети;

-    виконати первинний демонтаж частин об’єкта чи окремих конструкцій для того, щоб забезпечити доступ до них силам цивільного захисту та провести аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи;

-    знайти постраждалих і загиблих;

-    правоохоронні органи мають здійснити оперативно-слідчі дії в межах кримінальних проваджень.

Під час підготовки до обстеження потрібно зібрати вихідні дані, наявну первинну інформацію тощо.

Якщо потрібно обстежити низку пошкоджених об’єктів, замовник складає програму робіт після візуального огляду.

У разі відсутності можливості щоденно доставляти фахівців на об’єкт, обстеження може проводитися шляхом вахтового методу.

Завдяки попередньому візуальному обстеженню об’єкта можна визначити категорію пошкодження та ухвалити рішення про необхідність провести основне (детальне) обстеження.

Проводити обстеження за фото, відео та кресленнями не дозволяється.

Після попереднього обстеження виконавець готує звіт, який має складатися з:

-    попереднього висновку щодо технічного стану об’єкта;

-    рекомендацій про необхідність та обсяги основного обстеження чи рекомендацій як забезпечити надійну й безпечну подальшу експлуатацію об’єкта, якщо основне обстеження проводити не потрібно (тоді до звітної документації потрібно додати акт обстеження).

Проведення основного обстеження проводять відповідно до рішення замовника та виконавця, якщо були виявлені дефекти та пошкодження, які можуть призвести (або вже призвели) до знижування міцності, надійності та жорсткості будівельних конструкцій, а також експлуатаційних показників елементів інженерних мереж і систем об’єкта.

У Методиці зазначається, що таке основне обстеження, як його проводять та які документи потрібно оформлювати.

Примірний склад звітної документації містить п’ятий додаток Методики.

Також зазначається як потрібно оформлювати титульний аркуш, вступ, коротку характеристику об’єкта, результати візуального обстеження, висновки й рекомендації за результатом обстеження тощо.

Звіт треба завантажити до Реєстру будівельної діяльності через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Також Методика містить 8 додатків, з якими можна ознайомитися в документі наказу.

Не забувайте про те, що технічне обстеження — це тільки перший етап, який треба пройти, щоб отримати компенсацію за завдані збитки.

Наші фахівці допоможуть провести роботи з обстеження, зробити економічну оцінку збитків, а також юридично супроводжувати вас до моменту відшкодування

Статті на тему

У ВАС Є ПИТАННЯ?

Напишіть нам
Обов’язкове поле введення